קידוחי קרקע

קידוחי קרקע

ורידיס מחזיקה במגוון רחב של מכונות ייעודיות לקידוח קרקע בשיטות התואמות את הדרישות הנהוגות בתחום איכות הסביבה. המגוון הרחב של מכונות הקידוח מאפשר הגעה לכל תנאי השטח האפשריים ועבירות גבוהה בפני מכשולים. המכונות מתאימות לשטחים פתוחים כמו גם לשטחים צפופים וסגורים והן מתוכננות להספק גבוה במיוחד. הצוות הטכני של ורידיס הינו צוות קידוח מנוסה למן האתרים הגדולים ביותר בישראל ועד לרמת המרתף הביתי.

דחיקה ישירה

קידוחי קרקע בשיטת הדחיקה הישירה (DPT: Direct Push Technology) הינה השיטה הנהוגה לדיגום קרקעות מזוהמות ו/או חשדות בזיהום. קידוח זה מחליף למעשה את הקידוח הספיראלי ו/או החלול אשר היו נהוגים לדיגום עד לשנת 2009. השימוש בשיטת הדחיקה, בין אם בצינור יחיד (Single Tube) ובין אם בצינור כפול (Dual Tube), מאפשר שליפת גלעין קרקע רציף מתוך התווך הקרקעי בעומק הרצוי וזאת ללא הפרות ו/או חשש מהפרעות. קידוחי הדחיקה הישירה ניתנים לביצוע בעומקים רדודים ועד לקידוחי עומק של עשרות מטרים כתלות בסוג הקרקע. קידוחים אלו נחשבים מדויקים יותר ומידת ההפרה שלהם את פני השטח הנדגמים היא מינימלית.

קידוח ספירלה חלולה

קידוח ספיראלה חלולה (HLA: Hollow Stem Auger) הוא קידוח ספיראלי המבוצע על ידי מקדח ספיראלי חלול שתפקידו ליצור חלל סטרילי לצורך התקנת פיאזומטרים ו/או אמצעי תצפית, חישה ובקרה אחרים מבלי לפגוע בחתך הקרקע הנדרש לניטור.

איתור וחישוף תשתיות

ביצוע קידוחי קרקע הינו נושא מורכב אשר לעתים דורש תיאום בין גורמים רבים לצורך הוצאת היתר חפירה ואיתור וחישוף תשתיות תת קרקעיות מתכתיות ואל מתכתיות. ורידיס בעלת ניסיון בהליכי התיאום ההנדסי מול הרשויות השונות ולצורך קבלת היתרי חפירה. בנוסף, מבצעת ורידיס איתור תשתיות באמצעות מכ"ם חודר קרקע ייעודי (GPR) וכן גם מבצעת חישוף תשתיות תת קרקעיות ללא הרס באמצעות שאיבת קרקע.

דילוג לתוכן