ורידיס שיקום קרקעות וניהול חומרים מסוכנים

ורידיס שיקום סביבתי וניהול חומ"ס (לשעבר וינדקס טק 2013 וסארפ ישראל) מתמחה בתחום הפתרונות לזיהומים סביבתיים, ניהול פסולת חומרים מסוכנים וקרקעות מזוהמות בפרט. החברה פועלת מזה שני עשורים ובד בבד עם התפתחות הרגולציה הסביבתית בישראל שימשה כחלוצה במתן שירותים סביבתיים לליווי כלל המגזרים במשק. כיום, נמנית פעילות החברה, על פעילויותיה של קבוצת ורידיס, מן החברות המובילות בתחום איכות הסביבה והתשתיות הסביבתיות בישראל ומשמשת כחטיבה ייעודית לתחום הטיפול בקרקעות מזוהמות וניהול חומרים מסוכנים.

ורידיס שיקום קרקעות וניהול חומרים מסוכנים

ורידיס שיקום סביבתי וניהול חומ"ס (לשעבר וינדקס טק 2013 וסארפ ישראל) מתמחה בתחום הפתרונות לזיהומים סביבתיים, ניהול פסולת חומרים מסוכנים וקרקעות מזוהמות בפרט. החברה פועלת מזה שני עשורים ובד בבד עם התפתחות הרגולציה הסביבתית בישראל שימשה כחלוצה במתן שירותים סביבתיים לליווי כלל המגזרים במשק. כיום, נמנית פעילות החברה, על פעילויותיה של קבוצת ורידיס, מן החברות המובילות בתחום איכות הסביבה והתשתיות הסביבתיות בישראל ומשמשת כחטיבה ייעודית לתחום הטיפול בקרקעות מזוהמות וניהול חומרים מסוכנים.

מדיניות איכות

החברה עומדת בסטנדרטים, מקומיים ובינלאומיים, המחמירים ביותר לניהול סביבתי והיא בעלת הסמכה לתקן ISO 17025 על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. כחלק מקבוצת ורידיס החברה מודעת לאחריותה לסביבה ופועלת במקצועיות לשיפור איכות הסביבה ולמניעת מפגעים אקולוגיים. החברה מפעילה מערכות ניטור וניהול על מנת לצמצם את ההשלכות הסביבתיות של פעילויותיה, באמצעות מערכת לניהול סביבתי לפי תקן ISO 14001, הפעלת מערכת לניהול איכות לפי תקן ISO 9001 ושמירה על תנאי בטיחות נאותים על ידי הפעלת מערכת לניהול בטיחות לפי תקן OHSAS 18001.

לקוחות מרוצים

קבוצת ורידיס

ורידיס היא חברה ישראלית ותיקה ומהגדולות בישראל בתחום איכות הסביבה. החברה החלה לפעול בשנת 1993 והיא מציינת מעל 27 שנות פעילות. החברה החלה את פעילותה בתחום שירותי הפסולת ומשם התפתחה והתרחבה לתחומי עיסוק נוספים. כיום מפעילה החברה עשרות מתקני קצה ופעילויות בפריסה ארצית מלאה. החברה נמצאת בשליטת דלק מערכות רכב, קרן תש"י וחברת הראל. מטה החברה ממוקם בהרצליה פיתוח והחברה מונה כ-1,000 עובדים. הקבוצה פועלת ב- 4 תחומי עיסוק עיקריים:

שירותי איכות הסביבה

איסוף וניהול פסולת | תחנות מעבר, מיון פסולת ומיחזור פסולת | RDF מקור דלק חלופי מפסולת | טיפול ושריפה של פסולת מסוכנת | הטמנה

מים ושפכים

התפלת מי ים באוסמוזה הפוכה לאספקת מי שתייה | תפעול מכוני טיהור שפכים | טיפול בשפכי תעשי והשבת קולחים | סילוק וטיפול בבוצות

אנרגיה

ייזום, ניהול ותפעול תחנות כח | התייעלות אנרגטית | ביומסה ואנרגיות מתחדשות | ביוגז: מפסולת לאנרגיה | תפעול ותחזוקה של מערכות HVAC

שיקום קרקעות

שיקום קרקעות ומי תהום | יעוץ סביבתי | תשתיות מים וביוב | בדיקות מתקני תדלוק ומיכלים | שירותי מעבדת שדה | שיקום קרקעות מזוהמות בהיקפים גדולים