קידוחי בארות לניטור מי תהום/התקנת פיאזומטרים

קידוחי בארות לניטור מי תהום/התקנת פיאזומטרים

מי התהום בישראל הינם מהמשאבים הרגישים ביותר בישראל והם חשופים למפגעי זיהום רבים בכל עת. ורידיס מתמחה בביצוע קידוחים בין אם לדיגום חטף של מי תהום ובין אם להתקנת בארות לניטור מי תהום תוך שימוש בפיאזומטרים בקטרים שונים ובשיטות קידוח שונות בהתאם לסוג הקרקע ומאפייני השטח וחתך העומק. עם סיום ההתקנה מבצעת ורידיס שירותי ניטור למי תהום הן באמצעות דיגומי חטף והן באמצעות דיגומי Low-Flow.

התקנת וניטור פיאזומטרים

בהתאם לתקנות המים, פיאזומטר הינו צינור מחורר המצוי בקידוח צר קוטר המשמש לניטור. הפיאזומטר עשוי לשמש לבדיקת מפלס מי תהום ודיגומם וכן גם לניטור דליפות ממתקנים תת קרקעיים סמוכים. ורידיס מתמחה בהתקנת פיאזומטרים בין ביתר בתחנות תדלוק המחויבות לניטור דליפות דלק ממתקנים כחלק מהאסדרה הסביבתית.

דילוג לתוכן