פינוי קרקעות מזוהמות

פינוי קרקעות מזוהמות

פינוי קרקעות מזוהמות מצריך ידע לוגיסטי, ניסיון בניהול ציוד מכני הנדסי והיכרות מדוקדקת עם כלל החוקים, התקנות וההנחיות הרלוונטיות. בנוסף, פינוי קרקעות מזוהמות נדרש על פי רוב באישור מנהל הניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה לצורך עמידה בתקנות אשר נקבעו לערכי סף של מזהמים בקרקע. ורידיס הינה מהחברות המנוסות ביותר בתחום והיא בעלת מומחיות ויכולת להעניק ללקוחות שירות יעיל הטומן בחובו אפיון מדויק וחסכוני לבחירת יעדי הטיפול בהתחשב במזהמים, בכמויות, בעלויות ובמשתנים של כל לקוח ולקוח.

ערכי סף לחומרים מזהמי קרקע: VSL 2020

מסמך הנחיות מקצועי של המשרד להגנת הסביבה המתעדכן מעת לעת אשר קובע את ערכי הסף לחומרים שונים בקרקע המגדיר למעשה מהו ריכוז המזהם בו נחשבת הקרקע למזוהמת. ערכים אלו נחשבים לערכים מחמירים (VSL: Very Strict Levels) ולעומתם ניתן לקבוע ערכי מטרה לשיקום מבוססי סקר סיכונים בהתאם לערכי Tier 1 שבהנחיות ה-IRBCA. ורידיס מתמחה בליווי יעיל ואפקטיבי מול הרשויות השונות ומול המשרד להגנת הסביבה בפרט.

דילוג לתוכן