דיגום קרקעות וניטור מי תהום

דיגום קרקעות וניטור מי תהום

ורידיס הינה חברה מוסמכת לדיגום קרקעות וגזי קרקע מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ואחת מעבדות השדה הוותיקות ביותר בארץ. בנוסף, מבצעת ורידיס שירותי ניטור למי תהום הן באמצעות דיגומי חטף והן באמצעות דיגומי Low-Flow. החברה מתמחה בהכנת תוכנית דיגום וביצוע הדיגום בכלל השיטות הנהוגות לדיגום קרקע ו/או מי תהום בהתאם להנחיות המקצועיות של המשרד להגנת הסביבה. כמעבדת שדה, ורידיס משמשת כחוט המקשר בין השטח הנדגם למעבדה האנליטית תוך כדי הקפדה על כלל בקרות האיכות הנדרשות ועמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

מעבדה מוסמכת לדיגום

ורידיס מחזיקה בתקן ISO 17025 להסמכת מעבדות מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בישראל מאז שנת 2005. החברה מוסמכת לדיגום קרקע, מערומי קרקע, גזי קרקע וגזי קרקע תוך מבניים לבחינת הימצאותם של חומרים אורגניים נדיפים, חומרים אורגניים חצי נדיפים, חומרים שאינם נדיפים וחומרים לא אורגניים.

דילוג לתוכן