נתוני הפחתת מזהמי אוויר

במסגרת פעילות ענפה של החברה בתחום שירותי איכות הסביבה (בענף הפסולת), מפעילה החברה צי משאיות המורכב ממשאיות מסוגים ובגדלים שונים לצורך איסוף והובלת אשפה בכל רחבי הארץ. כשם שהחברה פועלת בכלל תחומי פעילותה תוך הקפדה מירבית על הוראות הדין, מעניקה החברה חשיבות גבוהה לשמירה על איכות הסביבה ועל מניעת זיהום אויר מצי המשאיות המופעל על ידה.
בשנים האחרונות החברה קידמה את החלפת צי המשאיות שלה, כך שיעמוד בתקנים הנדרשים על פי חוק אויר נקי מציי רכב. מרבית משאיות החברה הן בתקני יורו 4, יורו 5 ו-יורו 6 כך שהחברה נמצאת למעשה מעל התקן הנדרש בחוק.
במסגרת זו מדווחת החברה בדוח המצורף על כלל המשאיות (100%) בצי הרכב שלה כאשר על פי החוק נדרש לדווח על 70% בלבד מרכבי הצי.

2018 חלק א' נתוני הפחתת מזהמי אוויר >

2018 חלק ב' נתוני הפחתת מזהמי אוויר >

2017 נתוני הפחתת מזהמי אוויר >

2016 נתוני הפחתת מזהמי אוויר >

דילוג לתוכן