סקר סיכונים IRBCA

סקר סיכונים IRBCA

ורידיס הינה מהחברות הראשונות בישראל לבצע סקר סיכונים בשיטת IRBCA בשיתוף עם חברה בינלאומית מובילה באחד מאתרי הזיהום המורכבים בישראל. מטרתו העיקרית של הסקר היא לבחון באופן מדוד וספציפי כיצד ניתן להתאים לאתר מזוהם תוכנית שיקום ייחודית על בסיס מאפייניו הייחודיים של האתר. סקר הסיכונים הינו הליך מורכב ומסובך אך לעתים הסקר עשוי להצביע על תכנית שיקום מקלה לעומת ערכי ה-VSL (ערכי סף מחמירים).

IRBCA

IRBCA (Israel Risk Based Corrective Action) הינה שיטה להערכת סיכונים הנובעים מזיהומים בקרקעות ובמקורות מים. השיטה פותחה בארה"ב בידי ה- ASTM ואומצה בישראל תחת השם IRBCA לאחר שעברה התאמות למאפיינים השכיחים של קרקעות ומי תהום בישראל. סקר הסיכונים מבוסס מודל מתמטי ייעודי ורב משתנים שתפקידו לקבוע את ערכי יעד כמותיים לשיקום האתר אשר יבטיחו את טיהור האתר לרמות בטוחות לבריאות האדם והסביבה.

דילוג לתוכן