סקר היסטורי

סקר היסטורי

סקר היסטורי (Phase I Assessment) הינו הצעד הראשון בחקירת אתר החשוד כמזוהם. תפקידו של הסקר הוא לשקף מידע על פעילויות עבר החשודות כמזהמות באתר נתון ולהציג מיפוי ראשוני ומקדים על פוטנציאל זיהום הקרקע באתר. בשנים האחרונות הסקר ההיסטורי הוכשר על ידי הרשויות כדרישה לגיטימית במסגרת הסדרת ו/או חידוש רישיון עסק, קבלת היתר רעלים, קבלת היתר בנייה ובמסגרת תהליכי תכנון ובנייה אחרים וכן על פי דרישת המשרד להגנת הסביבה.

ניתוח ממצאיו של סקר היסטורי מקצועי אינו משקף רק את פעולות העבר ומיפוי החשדות אלא גם מעניק ללקוח מידע מקדים וראשוני על הצורך בביצוע סקרים וחקירות נוספות, הערכת עלויות ולוחות זמנים. לחברת ורידיס צוות מנוסה ומיומן בהכנת סקרים היסטוריים עבור כלל המגזרים (תעשייה, אנרגיה ותשתיות, בנייה, מסחר ועוד). הצוות פועל בכפוף להנחיות מקצועיות של המשרד להגנת הסביבה ותקינה בינלאומית מקובלת תוך התמקדות עניינית, מקצועית ויעילה בלב חקירת האתר.

דילוג לתוכן