ניהול מי נגר עילי / בנייה משמרת מים

ניהול מי נגר עילי / בנייה משמרת מים

מים הינם משאב יקר ערך וניהול משאבי המים בישראל במיוחד בסביבה עירונית הינו תחום מפוקח הנדרש לאיזון בין הליכי התכנון השונים ובין שמירה על ערכי טבע. ניהול מי נגר עילי הינו כלי תכנוני אשר נועד לצמצם, בעיקר בסביבה עירונית ומיושבת, את אובדן מי הנגר העילי ולהבטיח את החדרת מי הנגר העילי לקרקע ולמי התהום. ורידיס מתמחה בשירותי ייעוץ הידרולוגיים ומעסיקה צוות יועצים מומחים בעלי הכשרה מתקדמת וניסיון רב בניהול מי הנגר העילי שתפקידם לאפשר בצורה מקצועית ונכונה תכנון נכון של ניהול מי הנגר והתאמת הפתרונות המיטביים ביותר.

תמ"א 34/ב'/4

תמ"א 34/ב'/4 הינה מסגרת תכנונית לאיגום מים, החדרה, העשרה והגנה על מי התהום, המשולבת עם שימור וניצול מיטביים של מי הנגר העילי תוך הקטנת נזקי הצפות. התמ"א קובעת כי לפחות 15% משטח תכנית יהיה חדיר לחלחול מי נגר עילי אל מי התהום וככל ששטח התכנית החדיר קטן מערך זה יש להבטיח את החלחול באמצעות מתקני החדרה כגון בורות חלחול, אגירה תת קרקעית להשקיה ועוד. ורידיס מספקת ללקוחות כלל המגזרים דו"חות לחישוב התאמת שטח התכנית לתמ"א וכן ייעוץ והמלצות על אמצעי חלחול נוספים ויצירתיים בהתאם לצורך התכנית.

תקן בנייה ירוקה

ת"י 5281 הינו תקן מקומי לבנייה בת קיימא (בנייה ירוקה) שנועד להפחית את ההשפעות השליליות של תהליכי הבנייה על הסביבה. התקן מבוסס על סידרה של נושאים כאשר לכל נושא מספר קריטריונים הניתנים לדירוג לצורך כימות השפעתו הסביבתי של המבנה. ורידיס מתמחה במתן שירותי חוות דעת, ליווי וייעוץ ליזמים המבקשים לבצע בנייה בהתאם לתקן בנייה ירוקה. ורידיס מתמחה בפרט במתן פתרונות בתחומי הקרקע והמים ובמקרה של זיהומי קרקע ומי תהום בפרט.

תכנון ובניה משמרת נגר עילי

תמ"א 34/ב'/4 קובעת כי יש לאפשר חידור מי נגר על ידי השארת שטח פנוי בשיעור של לפחות 15% משטח התכנית. לעתים ובמיוחד בסביבה עירונית צפופה, כאשר אין די שטח פנוי על מנת להבטיח את החידור הנדרש, תפקידו של היועץ לתכנן אמצעים אופטימאליים להבטחת החידור בתחומי המגרש. לרשות היועץ סל אפשרויות מגוונות החל מריצוף מחלחל, דרך בורות חלחול ו/או בורות החדרה ועד איגום או אגירה תת קרקעית לשימושי השקיה בדרך כלל.

דילוג לתוכן