בדיקת נאותות ואפיון אתרים מזוהמים

בדיקת נאותות ואפיון אתרים מזוהמים

בדיקת נאותות הינה הליך רשמי שמטרתו היא להעריך את מידת החבות הסביבתית והחשיפה המסחרית הנגזרת של שטח קרקע המצוי בתהליכי רכישה. ורידיס מבצעת בדיקת נאותות סביבתית על מנת לספק ללקוח המצוי בהליך רכישת נדל"ן (בין עם בעסקה ישירה ו/או עקיפה) חוות דעת על הנזק הסביבתי הגלום באתר נתון החשוד בזיהום. הבדיקה מאפשרת קבלת תמונת מצב מהימנה לא רק על המצב הקיים אלא גם על העלות העקיפה של החבות הסביבתית בעתיד ובכך לשקף בצורה מדויקת את ערכו הנד"לני של שטח נתון.

בנוסף, מספקת ורידיס ללקוחותיה סל של שירותים הכולל בדיקות וסקרים כגון בדיקת חלופות טיפול, סקרי סיכונים סביבתיים, בדיקות תקופתיות לפעילות סביבתית מתקנת ובדיקות היתכנות הכל בהתאם לדרישות וצרכי כל לקוח ולקוח. לשם כך מעסיקה ורידיס שורה של מומחים מדיסציפלינות שונות ומהשורה הראשונה בתחומם.

חוות דעת מומחה

עם התפתחות תחום איכות הסביבה והתעוררות הרגולציה בנושא, לא אחת נושאים בעלי אופי סביבתי מוצאים עצמם בהליכים משפטיים. בתחום הזיהום הסביבתי אירועים אלו נפוצים בעיקר כאשר עולה סכסוך בין הרגולטור לבעל נכס ו/או מפעיל מסוים, או בין בעלי נכסים שכנים לגבי הנטל לשיקום הקרקע ולאחריות הסביבתית לטווח הארוך ולטווח הקצר. ורידיס מספקת חוות דעת מקצועיות בעניין קרקעות ומי תהום מזוהמים לטובת כתבי תביעה, כתבי הגנה והליכי בוררות.

בדיקת היתכנות

בדיקות היתכנות סביבתיות משמשות לרוב לקביעת פוטנציאל הפיתוח בשטח נתון כחלק מבדיקת היתכנות רחבה יותר הכוללת גם בדיקות פיזיות, סטטוטוריות, פרוגרמטיות וכלכליות. במסגרת זו מבצעת ורידיס, באמצעות צוות המומחים שלה, שירותים של סקירה סביבתית לאפיון הפרמטרים הנדרשים במקרה של שטח החשוד בזיהום לצורך ניתוח מידע וקביעת מסקנות ו/או המלצות באשר לחלופות האפשריות.

היתרי בנייה

לעתים במסגרת הליך קבלת היתרי בנייה הכפוף לחוק התכנון והבנייה נדרשת עמידה בדרישות סביבתיות.  ורידיס מספקת לחברות, יזמים ומבקשים שונים ליווי וייעוץ סביבתי לטובת עמידתם בתנאי קבלת ההיתר. שירותים אלו ניתנים על ידי צוות מומחים בעל הכשרה אקדמית מגוונת ובקיאות וניסיון בהליכי רישוי ורגולציה.

דילוג לתוכן